Terapija ultrazvukom
Terapija ultrazvukom podrazumijeva primjenu ultrazvučnih valova sa ciljem dubinskog zagrijavanja i oporavka tkiva.